The 1913 Rome Lectures door Ronald Sanders

Het is mijn bedoeling om ook anderen die iets te melden hebben over Montessoriopvoeding toe te laten op mijn website om daar hun bijdragen te plaatsen. Soms lukt dat, zoals vandaag met een bijdrage van Ronald Sanders.

Ronald heeft sinds ik deze website bijhoud op veel momenten gereageerd en waardevolle opmerkingen gemaakt over mijn artikelen die daardoor beter werden. Voor wie mijn site een beetje volgt is hij dus geen onbekende. Toch nog maar even zijn CV:

Ronald komt uit Amsterdam waar hij aan de toenmalige Pedagogische Academie H. Bouman de Montessoriopleiding volgde. Sinds 1975 werkt hij op de Eerste Montessorischool in de Corellistraat als Montessorileraar. Eerst in de bovenbouw (37 jaar) en daarna in de middenbouw (5 jaar). Tien jaar geleden schreef hij In Verband met de Vermindering van het Aantal Leerlingen over het lot van Joodse leerlingen van zijn school in de Tweede Wereldoorlog. Hartelijk Welkom, Ronald.

The 1913 Rome Lectures

Het jaar 1913 is een bijzonder jaar voor Montessori. In januari van dat jaar start zij op instigatie van Amerikaanse Montessori Vereniging de 1e Internationale Trainingscursus in Rome. Het was voor haar op een lastig moment: ze was nog in rouw vanwege de dood van haar moeder, eind december 1912.

Montessori startte zes jaar daarvoor de Casa dei Bambini en haar aanpak was in die zes jaren zo succesvol gebleken, dat er inmiddels een tiental klasjes verspreid over Italië waren gestart. Verschillende cursussen voor Italiaanse leidsters waren al vanaf 1907 door Montessori gegeven en de internationale belangstelling was sindsdien gegroeid, met name in Amerika, waar al ruim 100 Montessorischolen actief waren.

Op de internationale cursus kwamen 87 cursisten uit alle delen van de wereld af, driekwart daarvan was Amerikaan.  Voor het overgrote deel waren de cursisten dames. Veel onder hen bekleedden later leidende posten in Montessoriverenigingen in hun respectieve landen, schreven artikelen en boeken over de Methode Montessori.

Montessori gaf haar theoriecursus bij haar in huis en het praktijkgedeelte in de verschillende Case dei Bambini*. De openingsreceptie werd georganiseerd door haar goede vriendin markiezin Maria Maraini Guerieri-Gonzaga; als beschermvrouwe had koningin-moeder, Margherita van Savoye, zich beschikbaar gesteld.

Tijdens de cursus komt het contact tot stand met haar 15-jarige zoon Mario, met wie Maria slechts een enkele maal daarvoor contact gezocht had. In die tijd kon je een carrière wel vergeten als zou blijken dat je ongehuwd of gehuwd moeder was – reden waarom Mario’s ouders besloten hem bij een boerenfamilie te laten opgroeien. Pijnlijke keuzes!

Mario werd in februari direct in huize Montessori opgenomen.

De cursus bestond uit 23 bijeenkomsten gedurende de eerste vijf maanden van 1913. De lezer krijgt een inkijkje in de inzichten en problematieken van een eeuw geleden: de schande van de inzet van zoogsters die daarmee hun eigen kind tekort doen, meerdere keren stipt ze het belang van borstvoeding aan, de onderdrukking van de vrouw, het sociaal onrecht, het kind aangedaan. Veel van de hobbels zijn na een eeuw genomen, maar er is nog genoeg over om voor te strijden. Er wordt tijdens de cursus veel aandacht besteed aan het opmeten van kinderen. In 1910 schreef Montessori Pedagogische Antropologie een kloek boekwerk, dat dit onderwerp breedvoerig voor het voetlicht bracht. Inmiddels is het opmeten, wegen e.d. van kinderen in een klas geen onderdeel meer van het curriculum. Verdere thema’s die werden aangesneden waren o.a.: methoden van observatie – houding en gewicht – vrijheid in het klaslokaal – het hoofd – straf en beloning – vrij bewegen in het klaslokaal – een lesje geven – sociale studie van het gezin – de wil – ethische opvoeding. Het zijn bekende thema’s die in de boeken die nog zouden volgen, vaak herhaald werden of een verdere uitwerking kregen.

De cursus werd in mei afgesloten met het uitreiken van de diploma’s. In het boek zijn enkele foto’s opgenomen, waaronder ook van de diploma-uitreiking aan een Indiër …

een man!

*overigens niet in de eerste Casa: Maria had ruzie gekregen met Eduardo Talamo, de eigenaar van het appartementencomplex. Deze vond dat er teveel bezoekers kwamen en dat Montessori teveel bejubeld werd. Hij had als bankier en sociaal hervormer de voorwaarden geschapen…

Het boek is uitgegeven door de Montessori-Pierson Publishing Company, werkend onder de vlag van de AMI. De Lectures vormen onderdeel van The Montessori Series, waaraan al eerder in Montessori Mededelingen aandacht is besteed, toen nog Clio Montessori Series geheten. Het aardige is, dat de uitgeverij, na publicatie van de bekende titels in het Engels, zich inmiddels richt op het uitgeven van de moeilijk verkrijgbare antiquarische geschriften van Montessori, denk aan Psico Geometria, en nooit eerder gepubliceerd werk zoals Trainingscursussen in San Francisco en Londen. Ook Spaanse titels worden sinds kort uitgegeven. In het Nederlands verscheen De Methode, De Ontdekking van het kind.  http://montessori-pierson.com

 

 

 

1 Reactie

 1. Kelpin Fred

  Op dit artikel kreeg ik een aantal reacties via mijn e-mailadres:

  Alexander Henny schreef: Dank. Leuk stukje.
  Mirjam Stefels schreef: Dank voor de link en het aardige verhaal van Ronald Sanders.
  Esther Pelgrom schreef: Wat een mooi stuk. Direct maar even gelezen.

  Reacties zijn welkom, ook via het formulier hieronder.

  Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *