De Baron van Pallandt en de Padvinderij

Uit een interview met Joke Draaijer in De Volkskrant van 24 – 09 – 2019. Door Sander van Walsum.

De Baron van Pallandt (rechts) begroet Koninklijk Commissaris Prins Bernhard in Ommen.

” Via zijn Engelse oom, de enige broer van zijn moeder, kwam de Baron van Pallandt in aanraking met de Boy Scouts en met hun voorman Robert Baden-Powell. De scouting beviel hem. Niet zozeer vanwege de uniformen en de militaire associaties, maar vanwege de opvoedkundige aspecten en de binding met de natuur. Scouting bood perspectieven aan kansarme jongeren. Van Pallandt stelde de organisatie delen beschikbaar van het landgoed Eerde en van de Haagse buitenplaats Duinrell, eigendom van de familie. ” En zo is het maar net: Vanwege de opvoedkundige aspecten en de binding met de natuur. En niet vanwege de uniformen en het soldaatje spelen. En het bieden van mogelijkheden aan kansarme jongeren.

Baron Philip Dirk van Pallandt
Lord Robert Baden Powell of Gilwell

Van Pallandt stelde de Nederlandse Padvinders twee boerderijen ter beschikking: De Laarhoeve, in de Koestraat, die werd omgedoopt tot De Padvindersboerderij en de Ada’s Hoeve, die werd omgedoopt tot Gilwell Ada’s Hoeve, aan deVilsterense weg. Bij de Gilwell Ada’s Hoeve hoorde een groot bos dat werd ingericht als kampeerterrein. Daar werden ondermeer padvindersleiders en -leidsters getraind.

Als jongen en later jonge leider ben ik vaak in Ommen geweest op deze twee boerderijen. Om er te kamperen met de Jan van Nassaugroep uit Amsterdam. Om er te worden opgeleid tijdens een Gilwell-cursus tot verkennersleider. En tijdens de Gilwell-reünies in de Padvindersboerderij die elk jaar begin september gehouden werden. Dan ging er soms een gemompel door de gelederen en dan verscheen ‘De Baron’ in hoogsteigen persoon. In padvindersuniform.

‘Hij ontmoette Krishnamurti via Koos van der Leeuw, voorzitter van de Nederlandse afdeling van de Theosofische Beweging, die hij via zijn scoutingnetwerk had leren kennen. Krishnamurti ontwikkelde zich tot een van de gidsfiguren in het leven van Van Pallandt.’

Theosofie betekent Goddelijke Wijsheid. Theosofen denken dat alle leven in essentie één is. Het is voortgekomen uit een alomtegenwoordig Grondbeginsel dat eeuwig is en onkenbaar.

Dat klinkt inderdaad wat vaag, maar gelukkig hebben de Theosofen ook drie doelstellingen geformuleerd die wat meer houvast bieden:

 1. Het vormen van een kern van universele broederschap van de mensheid zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht, kaste of huidskleur.
 2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdiensten, wijsbegeerten en wetenschappen.
 3. Het onderzoeken van de onverklaarde wettende in de natuur besloten liggen en van de geestelijke vermogen die in de mens sluimeren.

Nou, dat eerste punt met name klinkt als de Padvinderswet van Baden Powell en het is dus niet zo verwonderlijk dat Van Pallandt iets hoorde dat hem wel aansprak.

Jiddu Krishnamurti

Krishnamurti speelde een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de doelstellingen. Mensen waren er na de EersteWereldoorlog van overtuigd dat het gedaan moest zijn met oorlog en ze zochten naar manieren om in vrede met elkaar te leven. Ze dachten dat ze elkaar daarbij nodig hadden en dat Krishnamurti ze zou helpen om te bedenken hoe dat moest. Van Pallandt stelde ook aan hem een aanzienlijk deel van zijn bezit ter beschikking. Dat maakte het mogelijk dat heel wat mensen jaarlijks naar Ommen konden komen om deel te nemen aan Sterkampen die op zijn terreinen gehouden werden. En het landgoed Eerde werd het Centrum van waaruit de kampen georganiseerd werden. De Baron stelde het ter beschikking.

Landgoed Eerde

Omdat Jiddu Krishnamurti vond dat mensen zelfstandig moesten zijn en niet afhankelijk van een leider hief hij zijn beweging tenslotte op en gaf de bezittingen terug aan de Baron. Eerde werd een kostschool.

4 Reacties

 1. adri saltzherr

  Het intervieuw was naar aanleiding van het boek dat uitgekomen is “Landgoed als Leerschool” Biografie van Van Pallandt – isbn 9789087048006

  Reageren
  1. Fred Kelpin (Auteur bericht)

   Dank voor je reactie, Adri. Dat er een boek is uitgekomen, dat wist ik niet.

   Reageren
 2. Hilda Gelderblom/Weijburg

  Dank voor dit artikel. Heb zelf ook de Gilwell-cursus/welpen in Ommen mogen geven (jaren ’50). Genoten van Ommen. De padvindersboerderij en Ada’s-hoeve. Ben nu nog bij Scouting Nederland en lid van.

  Reageren
 3. Ruud

  Bedankt Fred ik had een en ander in de Volkskrant gelezen. Leuk je persoonlijke ervaringen in Ommen. Ook ik heb de eer gehad om via jou en Ton de Gilwell cursus te mogen volgen en deze met goed gevolg te mogen afsluiten. Daarna ben ik net zoals Ton bij het Korps Commando Troepen beland. We konden toen al kaart en kompas lezen

  Reageren

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *